200 jaar technocratisering versus mens, natuur en beschaving

Vorig jaar om deze tijd waren de ogen van de wereld gericht op de hand van de grote goochelaar achter de plandemic: het jeweetwelvirus, dat de hele planeet in gijzeling nam en ons moest afleiden van hetgeen er werkelijk aan de hand was: de uitrol van Great Reset van Klaus Schwab, Agenda 21 en Bill Gates’ poging iedere burger twee keer per jaar te vaccineren voor het spekken zijn bankrekening en zijn eugenetische waanideeën. Anno voorjaar 2021 wordt het steeds meer mensen duidelijk dat, los van een klassiek neoliberale marketingactie, waarbij politici (al ruim 60 jaar) kunstmatig markten voor het grootkapitaal scheppen, wij op het punt staan alles wat natuurlijk, Aards en menselijk is te verliezen aan een stel transhumanistische psychopaten. 

 

 

De Franse filosoof Jacques Ellul vatte in zijn essay “Het verraad  van de techniek” meesterlijk de samenhang samen tussen de wijze waarop de technologie de wereld versnelt en de simultaan daarmee optredende afstomping en verlies van bewustzijn. We zijn gebouwd op de verwerking van slechts een beperkt hoeveelheid informatie, ook al verschilt die van mens tot mens. De hoeveelheid informatie waar we dagelijks aan bloot staan is echter duizenden malen groter dan die waar onze grootouders aan blootstonden. Ons vermogen tot reflexie erodeert hierdoor tot een hoofdzakelijk handelen vanuit reflexen. (als het stoplicht rood is stop je, als het groen is rijd je door. Druk Control Alt Delete als je PC vastloopt, etc.). Juist ons reflecterend vermogen maakt ons menselijk en menselijk bewust.

 

Postmoderne informatieverwerking is geen echte informatieverwerking

Het gros van alle informatie die we opdoen kan slechts zeer oppervlakkig worden verwerkt, want je kunt slechts een fractie ervan laten bezinken. De meeste informatie wordt geprocessed, enkel op oppervlakkig, vluchtig cognitief niveau en daarbij ook nog binnen bekrompen tijdgeest-gebonden en veelal door de massamedia of sponsorwetenschap voorgekauwde referentiekaders, die niets met de werkelijkheid te maken hebben, maar enkel met een verminking ervan. Niets van die informatie bereikt de emotionele of intuïtieve laag, wat nu juist een randvoorwaarde vormt om zelf grip op die informatie te krijgen. Onze cognitie is niet sterk met onze eigen wil en identiteit verbonden. Onze gevoelens, emoties en intuïtie des te meer.

Maar onze individualiteit, onze authentieke identiteit, laat staan enige vorm van zelfbeschikkingsrecht over onze geest, privésfeer en lichaam is iets dat, als het aan Klaus Schwab, Bill Gates, Elon Musk en andere monsters ligt, niet meer van deze tijd is. Het gaat alleen nog om het opdringen van hun eigen autistische werkelijkheid en dat doen ze deels met omkoping en deels met het voorzien in, via opgekochte media, opgeblazen ideeën, waar moderne politici a priori een gebrek aan hebben. Iets dat bij hedendaagse politici wortelt in hun totale afwezigheid van enige vorm van creativiteit, ethiek, menselijk inzicht en maatschappelijke verbondenheid. Gestoorde techno-miljardairs maken de natte droom nu waar van hun Godfather-inspirator Friedrich Hayek en vullen voor politici deze leemte op. En hieruit ontspruit hun onrealistische, fascistoïde en volstrekt visie- en stuurloze beleid, waar we nu onder gebukt gaan, compleet met waterkanonnen, bijtende politiehonden, mishandelingen, gedachte- en informatiecensuur en massagijzeling.

 

Fourt Industrial Revolution shit - technocratisering versus mens

 

Maar omdat een zeer groot deel van de bevolking nooit contact met de eigen kern maakt, dus nooit echt volwassen wordt en op eigen benen gaat staan, maar substituten van pappie, mammie, schoolmeester blijft zoeken in de schrijfsels en kretologieën van opinieleiders in de massamedia, blijven de moderne politici gedijen. En daarom blijven ze aansturen op wereldwijde vernietiging – zelfs met steeds meer verbetenheid, omdat hun hele (valse) identiteit op het spel staat en dat van het hun ondersteunende doodgewicht aan de consumenten van hun politiek. Intrinsieke zwakkelingen als politici en massamediaconsumenten kunnen niet anders, omdat ze de strijd tussen authentieke identiteitsvorming en sociaal imago hebben opgelost door alleen nog voor het domme, holle imago te gaan. En hier is nu een hele industrie omheen gebouwd, die dicteert wat ‘sociaal gezien’ normaal is. Alles wat niet in die nepwereld past of er vragen over stelt is ongewenst en wordt nu bestreden. In Amsterdam op het Museumplein kost dat een half miljoen per zondagmiddag.

En het werd al bijna twee eeuwen geleden voorzien. Voorzien door grote geesten die aantonen hoe machtig de effecten kunnen zijn als inzake het bewust worden van hetgeen we realiteit noemen – dwars door alle kunstmatige realiteitsschepping (zoals bijv. de Great Reset) heen – gevoel en intuïtie WEL worden meegenomen. Dan en alleen dan ontstaat het visionaire. Iets dat Klaus Schwab, Facebook en Elon Musk met digitaal gewroet in onze hersenen willen scheppen, maar waar ze om boven uiteengezette reden nooit in zullen slagen…

 

Johann Wolfgang (von) Goethe

Goethe - technocratisering versus mensJohann Wolfgang (von) Goethe (Frankfurt am Main, 28 augustus 1749 – Weimar, 22 maart 1832) was een Duits wetenschapper, toneelschrijver, romanschrijver, filosoof, dichter, natuuronderzoeker en staatsman. Goethe was de schrijver van onder meer Faust, Die Leiden des jungen Werthers en Zur Farbenlehre. In 1782 werd hij in de adelstand verheven. Daarvoor stond er geen von in zijn familienaam. Goethe was lid van de Orde der Illuminati van Adam Weishaupt, een Verlichtingsbeweging, die meer vrijheid wilde ten opzichte van de destijds despote macht van Troon en Altaar.

Niemand kent zichzelf meer, niemand begrijpt de atmosfeer waarin hij zich beweegt en werkt, of het onderwerp dat hij behandelt…Jongeren raken te snel geëxalteerd, om vervolgens meegevoerd te worden in de maalstroom van de tijd. Rijkdom en snelheid zijn zaken waar de wereld tegenop kijkt en waar iedereen naar streeft. Omdat de ontwikkelde wereld op niets anders gericht is dan spoorwegen, posttreinen, stoomschepen en alle mogelijke manieren van snelle communicatie, overontwikkelt ze zichzelf zodat ze in een toestand van middelmatigheid gevangen blijft… Dit is een eeuw voor mannen die van aanpakken weten, praktische mannen die snel van begrip zijn en die zich, omdat ze nu eenmaal over een zekere handigheid bezitten, boven de massa verheven voelen, ook al zijn ze zelf dan waarschijnlijk geenszins bovenmatig begaafd. (Citaat uit 1825)

 

Victor Hugo

victor hugo - technocratisering versus mensVictor Marie Hugo (Besançon, 26 februari 1802 – Parijs, 22 mei 1885) was een Frans schrijver, dichter, essayist en staatsman en wordt beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste Franse romantische auteurs van de 19e eeuw. Hij schreef romans, gedichten, toneelstukken, essays en politieke toespraken en liet ook een uitgebreide briefwisseling na. Victor Hugo werd sterk beïnvloed door François René de Chateaubriand.

“Het is waar dat je het ijzeren paard niet moet zien; als je het ziet verdwijnt alle poëzie. Op het gehoor is het een monster, op het gewicht niet meer dan een machine. Dat is het trieste van onze tijd; het kale nut, nimmer de schoonheid. Als degenen die vierhonderd jaar geleden het buskruid hebben uitgevonden, ook stoom hadden uitgevonden – en daar zouden ze best toe in staat zijn geweest – zou het ijzeren paard heel anders gevormd zijn geweest en van een ander pantser voorzien; dan zou het ijzeren paard iets levends zijn geweest, zoals een paard en iets geduchts, zoals een standbeeld. Wat een schitterend droombeeld zouden onze voorvaderen niet geschapen hebben uit wat wij nu de stoomketel noemen! Kun je dat voorstellen? Van die stoomketel zouden ze een monsterlijk geschubde buik gemaakt hebben, een reusachtig dekschild; van de schoorsteen een rokende hoorn of een hals bekroond met een kop met gloeiende ogen; Ze zouden de wielen verborgen hebben achter gigantische vinnen of achter grote neerhangende vleugels; ook de wagons zouden honderden fantastische vormen gekregen hebben; en’ s avonds had je dan langs de steden nu eens een kolossale spuwduivel met ontvouwde vleugels, dan weer een vuurspuwende draak of een hijgende bulderende olifant met opgeheven slurf voorbij zien komen; verwilderd, vurig, dampend, geweldig, sleepten ze honderd andere geketende monsters als hun prooi achter zich aan en doorkruisten ze de vlakten met de snelheid, het lawaai en het gezicht van de bliksem. Dat zou groots geweest zijn.

Maar wij, wij zijn behoorlijk stompzinnig, goede kooplieden en we zijn op onze stommiteit nog heel trots ook. We begrijpen niets van kunst, de natuur, intelligentie, de fantasie of de schoonheid en wat we niet begrijpen verklaren we voor nutteloos uit de hoogmoed van onze kleinheid. Mooi is dat. Daar waar onze voorouders het leven gezien zouden hebben zien wij de materie.” (Citaat uit 1837)

 

Charles Pierre Baudelaire

Charles BaudelaireCharles Pierre Baudelaire (Parijs, 9 april 1821 – aldaar, 31 augustus 1867) was een Frans dichter en kunstcriticus. Zijn bekendste dichtbundel is Les Fleurs du mal. Baudelaire werd geboren als zoon van Joseph-François Baudelaire (1759-1827), een uitgetreden priester en een ontwikkeld man, die warmliep voor de ideeën van de Verlichting en een liefhebber was van schilderkunst. Hij overleed toen Charles vijf jaar oud was. Zijn moeder Caroline was vierendertig jaar jonger dan zijn vader. Baudelaire schreef: “Wie Romantiek zegt, zegt moderne kunst, dat wil zeggen: innerlijk, spiritualiteit, kleur, een streven naar het oneindige met alle middelen die de kunst biedt.” Tijdens de Februarirevolutie van 1848 stond hij op de barricaden. Teleurgesteld echter in de afloop van de revolutie trok Baudelaire weg uit Parijs en trachtte hij de kost te verdienen bij regionale dagbladen. Edgar Allan Poe was net door zwaar drankmisbruik om het leven gekomen en Baudelaire zag het als zijn taak om elk verhaal van de grote Amerikaanse schrijver in het Frans te vertalen en vestigde daarmee, zowel in Europa als Amerika definitief Poe’s status. Onder invloed van De Maistre en Poe ging zijn revolutionair romantisch vuur over in een zeker conservatisme. Daarin vond Baudelaire de esthetica van de pure poëzie: het gaat niet om l’art pour l’art (de kunst om de kunst) maar om schoonheid, die via de fantasie wordt waargenomen.

De wereld loopt ten einde. Ze houdt het alleen nog vol omdat ze nu eenmaal bestaat…Stel dat ze stoffelijk blijft voortbestaan, zou dat een bestaan zijn dat zijn naam en plaats in het woordenboek der geschiedenis waard zou zijn? …Wij zullen juist aan hetgeen waarvan wij denken dat het ons in leven houdt ten onder gaan. De technocratie zal ons veramerikaniseren; ons geestesleven zal door de vooruitgang in zo’n mate worden verwoest dat geen van de bloeddorstige, roekeloze of onnatuurlijke dromen van de utopisten de vergelijking met deze vaststaande feiten zal kunnen doorstaan…De allesomvattende ondergang zal zich niet alleen, of in het bijzonder, manifesteren in politieke instellingen of algemene vooruitgang of wat voor namen er ook aan gegeven kunnen worden; zij zal vooral blijken uit de slechtheid van het hart. (Citaat uit 1848)

Alleen dit citaat van Baudelaire schijnt veel ontkend licht op de hoos aan wereldwijde zelfmoorden en de pandemische hoeveelheid zelfmoordgedachten onder jongeren. Ik denk dat de tax nu echt bereikt is en dat het woord vooruitgang nu eens over iets inhoudelijks moet gaan in plaats van over iets technisch, iets politieks en of iets ‘winstgevends’….

 

5gates

Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *