jaarhoroscoop 2022 - Benjamin Adamah - horoscoop 2022

Jaarhoroscoop 2022: Blauw breekt het dystopisch wolkendek tussen vegen bloed

De jaarhoroscoop 2022 breng ik als de afsluiting van een astrologische trilogie. In 2019 voorspelde ik voor 2020 een oorlogsachtige situatie met extreme web- en mediacensuur en veel klokkenluiders die vanuit het systeem zelf naar buiten zouden treden. Deze prognose hing in hoofdzaak op aan een vierkant dat Eris vanuit Ram maakte met een cluster Arawn/ Saturnus/ 2001 KF77/ Pluto/ 2001 XA255 en de conjunctie van Zon met de desinformatie-Plutino 1998 HK151. Hightech-dwergplaneet Makemake (heerst o.a. over satellieten, virale infecties, gentech en de vaccinatie-industrie) stond vierkant Jupiter (doordrukken stuit op weerstand). 

 

jaarhoroscoop 2022 - Benjamin Adamah - horoscoop 2022

 

Aangezien de Eerste Wereldoorlog eenzelfde horoscopisch patroon van Saturnus/Pluto vierkant Eris liet zien wist ik dat er in 2020 iets goed mis zou gaan. Het epicentrum van deze vierkantaspectering was voor 2020 in tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog niet het burgerteken Kreeft, maar het politiek systeem-teken Steenbok, waarbij een transit van Pluto door Steenbok op zich al voor politieke omwentelingen zorgt.

Voor 2021 voorspelde ik een patstelling tussen niet te indoctrineren, zelfstandig denkende burgers en een overheid die met toenemende agressie haar repressie zou uitoefenen. Dit was direct te zien aan de harde oppositie Maan in Leeuw (volk) op Saturnus/Jupiter (politiek en rechtelijke – en kerkelijke – macht). Interessant inzake dat laatste is dat niet alleen het gros van alle rechters, maar ook de Paus iedere burger verraden heeft. De irritatie zou toenemen en de leugenmachine zou op volle sterkte blijven draaien (Zon opnieuw conjunct 1998 HK151), maar ook het doorprikken van die leugens zou doorgaan. 2021 zou verder een jaar worden dat de terminaal angstig-gehoorzamen zou scheiden van de zelfverzekerden. Ik schreef: “Apophis op de Ascendant betekent dat de wereldsfeer dit jaar opnieuw sterk door angst wordt getekend en dit aspect versterkt de Maan oppositie Saturnus. Vanwege de samenstand Saturnus met een uitgaande Jupiter is het credo hier: When the going gets tough the tough get going! Dit jaar zal echt de mannen (M/V) van de watjes (M/V) gaan scheiden.”

 

De jaarhoroscoop 2022 geeft aan dat er een stuk blauw in het dystopische wolkendek kan verschijnen

Dit laatste zal nog meer gelden voor 2022 omdat na het overrompelingsjaar 2020 en het patstellingjaar 2021 er nu een stuk blauw in het dystopische wolkendek kan verschijnen. Dit stuk blauw aka de bevrijding zal echter bevochten worden en daarbij zullen overheden en hun slippendragers zich nog inhumaner, irrationeler, harder en agressiever opstellen dan in de vorige twee jaren.

Het mechanisme van de massahysterie en psychiatrisch handelen achter dit gedrag door zowel overheden als burgers, die de meest grove leugens en inhumane acties gaan ondersteunen, wordt zeer goed uitgelegd door de Vlaamse Professor Mattias Desmet.

 

Zon driehoek Uranus in het voordeel van de vrije burger

Zon staat in exacte driehoek met Uranus/Albion. Dit aspect kan in positieve zin uitpakken als bevrijding, nieuwe bruggen bouwen. Dit aspect is in theorie gunstig voor de zich niet laten indoctrinerende bevolking wereldwijd en ongunstig voor de politiek-economisch-financiële elitie achter de repressie. Uranus staat namelijk ook exact vierkant op de planeet die hen vertegenwoordigd: Saturnus.

 

Voor de derde keer klokkenluider-Centaur 2001 KF77

Plutinos - Benjamin Adamah December 2021
Plutinos – Benjamin Adamah

Dan maakt de klokkenluider-Centaur 2001 KF77, die in deze astrologische trilogie steeds een rol speelde, een exacte driehoek naar de Ascendant. Mondain is de Ascendant de fysieke wereld zelf. 2001 KF77 staat conjunct met de overvloed-Centaur 2001 BL41. Dit vertaalt zich naar “overvloedige klokkenluiderij” en aangezien er nog steeds door wordt geborduurd op het astrologisch plot van 2020 toen 2001 zich in Steenbok conjunct Saturnus bevond, zullen hier wederom mensen uit het repressiesysteem zelf opstaan en wegens gewetenswroeging hun mond open doen. 2001 KF77 staat pal oppositie de Centaur Cyllarus (hier krachten die willen discrimineren, paria’s creëren)

Uranus/Albion driehoek Zon kan echter ook negatief uitpakken, aangedreven door het vierkant Saturnus en versnelde implementatie van internet-repressie methoden stimuleren, zoals het digitale ghetto van de QR-codes en het g2-systeem.

Omdat de desinformatie-Plutino 1998 HK151 op de Diamant staat zal het nepnieuws en de overheids-indoctrinatie nieuwe hoogtepunten van belachelijkheid bereiken tot complete hysterie toe.

 

Gevarenzone: “vaccinplaneet” Neptunus en “verkrachting/bloedziekte-Centaur” Nessus in 6 in Vissen

Neptunus en Nessus in 6 staan ook dit jaar in het “verkeerde huis”, aangezien Neptunus in 6 mede voor infecties en virussen en de handel daarin door de farmaceutische industrie staat. Nessus is een Centaur die met verkrachting, aanranding, bloedziekten, inbraak en het forceren van grenzen te maken heeft. Nessus staat in 6 in Vissen in hard vierkant op een conjunctie Maan/Mars in het tweede huis in Boogschutter. Financiële chantage van criticasters van het vaccinatiesysteem en de fabel er achter kunnen financieel worden kaltgestelld of er kunnen bizarre koppelingen medisch dossier aan bankrekeningen worden geactiveerd.

Ook kan deze aspectering tot verplichte vaccins leiden wat tot zeer gewelddadig verzet zal voeren aangezien het volk (Maan) conjunct staat met Mars (moed, vechten, geweld, eigen wilsbeschikking). Nessus speelde steeds een rol. Opvallend is dat zeer veel gevaccineerden nu bloedklonters vormen, vooral door grafeen in de vaccins waarvan al middels zo’n 50 studies bekend is dat grafeen hemotoxisch is en boed doet klonteren. Op het Nederlandse mainstreamnieuws probeerde men al mensen wijs te maken dat het koude winterweer voor bloedklonteringen kon zorgen (!). Dit als voorproef op de desinformatiehysterie die in 2022 verder toeneemt.

Nessus staat vierkant Mars en conjunct Okyrhoe. Okyrhoe is een Centaur die dingen in een hogere versnelling zet. Dit kan zowel uitpakken in de vorm van versnelde verplichte of militair georganiseerde dwangvaccinatie als voor de verandering een echte pandemie, maar dan als gevolg van bloedklonters (nessus = bloedziekten) als een die het gevolg is van het feit dat bij mensen met twee of meer mRNA -vaccins volgens onafhankelijke artsen nen specialisten het hele immuunsysteem wordt afgebroken of geheel verdwijnt, wat neerkomt op eenzelfde soort status als HIV, waardoor elk onschuldig virus geen weerstand meer kan worden geboden.

 

jaarhoroscoop en geboortehoroscoop bestellen

 

Zon & Maan

De Zon staat in de nieuwjaarshoroscoop 2022 conjunct met de zeer explosieve en gewelddadige asteroïde Toro. Neoptolemus, de aanstichter van strijd staat 5 Stier 41 in exacte driehoek met Pholus (abrupte geïnspireerde stabiliteitsondermijning); vierkant Varuna (wereldnieuws) en oppositie Rhadamanthus (recht). Mensen financieel het water aan de lippen brengen via nieuwe wetten zal hier vrijwel zeker tot gewelddadige opstanden leiden.

Over de Maan (volk) berichtte ik al dat deze conjunct Mars staat. Maan staat ook in de fase van Afnemende Halve Maan. Dit maakt dat mensen extra de zwaarte en belasting van het verleden voelen in 2022, evenals het besef dat dit verleden verworpen moet worden om vrij te worden, desnoods via offers. M.b.t. de toekomst dringt het 1 minuut voor 12 gevoel sterker door dan de vorige twee jaren. Dit maakt de situatie des te explosiever. Dan staat de Maan/Mars conjunctie vierkant op Orcus (het schenden door politici van gemaakte beloften wordt nog minder getolereerd dan nu al het geval is) en vierkant 1999 RA215 (gewelddadige politieke aanslagen).

 

Conclusie: Blijf het menselijke vertegenwoordigen en buig voor niemand!

2022 Kan het jaar ven de bevrijding en de instorting van het leugenkaartenhuis worden, maar in deze jaarhoroscoop zit een levensgevaarlijk potentieel aan grof en explosief geweld. De bevrijding wordt geïndiceerd door een prachtige driehoek Uranus-Zon, en de planeet van de bevrijding, Uranus is aan de kant van de zelfstandig denkende burger. Omdat hij echter vierkant op Saturnus staat zal het systeem gaan bijten als een rat in het nauw. Ik acht de kans op gewelddadige confrontaties daarom zeer groot en bijna niet te voorkomen. Rhadamantus vierkant Varuna, geeft aan dat (een) zeer grote rechtsza(a)k(en) het wereldnieuws tijdelijk gaat domineren.

De grootste taak voor het beschaafde humane deel van de wereld is de bespottelijke nieuwe flood-strategy aan hersenspoelingen, hoe belachelijk en paniekvoetballerig deze ook zullen zijn om maar die marketing voor de farmacie en Klaus Schwab door te drammen, te pareren. Deze wordt in de horoscoop vertegenwoordigd door 1998 HK151 op de Diamant in het 3de huis en Typhon (invechten tot het uiterste) op de cusp van 3 (voor Den Haag/Nederland) in exacte driehoek op Neptunus in Vissen in 6 (vaccins) en 1999 TD10 in Kreeft in het 10de huis ( 1999 TD10 = invasie, maar invasie kan hier 2 kanten op. Kreeft symboliseert het volk, het 10de huis in mondaine astrologie de staat, regering, gevestigde orde). Er is dus de noodzaak de zoveelste drukgolf aan indoctrinaties te pareren met een tegendrukgolf.

Ceres (voedselvoorraden en voorziening) staat gevaarlijk op Sedna die hier op dit vlak voor verloedering, schaarste en hongersnood kan zorgen en ook blindheid voor honger op die plaatsten in de wereld die door de massamedia niet interessant of nadelig voor de grote agenda worden bevonden. Pluto in Steenbok (Stel je niet aan!) vierkant de Jupiter-Trojaan Achilles in Ram (zich onbedeeld, niet genoeg gewaardeerd voelen) geeft aan dat het voor de vrije burger not done is om dit jaar in de slachtofferrol te gaan zitten om het even wat er gebeurt of wat de omstandigheden zijn.

De burger heeft dit jaar om zich als een zelfbewuste predator op te stellen, niet gewelddadig, maar alles overstijgend in intelligentie, humaniteit en vooral assertiviteit. Dit is sec astrologisch de enige kans om van verrotte mainstreammedia in opdracht van parasitaire politici, (kortom de orkestranten van de zinloze dystopie, economische malaise en gelegaliseerde kinderverminkingen) af te komen en een humaan nieuw begin te starten. De horoscoop in z’n algemeenheid is dit jaar gunstiger voor de aspiraties van de vrije burger dan voor het systeem en hen die het dienen. Elke vorm van angst en hersenloze gehoorzaamheid moet worden uitgelachen.

 

 

 

 

Complementaire Astrologie

Asteroïden-gids

 

MAGUS Leer & Ritueel

 

Vamachara

 

 

 

Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *