Magie & Alchemie

MAGIE

Over magie en alchemie is jaar na jaar zo’n dosis onzin gepubliceerd dat het steeds lastiger wordt om de foute aannames en voorstellingen die daarbij zijn ontstaan te pareren met waar deze termen echt op slaan.

Ten eerste wordt magie afgedaan als iets dat in de categorie bijgeloof en onwetenschappelijk hoort. Ik ga daar een heel kort antwoord op geven:
Celbioloog en wetenschapsfilosoof Rupert Sheldrake heeft in zijn Science Delusion zeer grondig bewezen dat letterlijk alle aannames, waarop de moderne wetenschap zich baseert, op geloof of op statistiekvervalsingen berusten. Deze discussie is dus niet bijster interessant.

 

Patterning

Van magie bestaan er veel soorten, waarbij er eveneens veel overlap is. In de regel komt een magische handeling echter neer op iets dat de CIA aanduidt met het begrip “patterning”, dat slaat op het weven van een jouw wenselijk patroon in het tijd/ruimte/energie/bewustzijn-continuüm. In feite schep je bij elke magische handeling een klein hologram en implanteer je dit in het ‘Grote Hologram van de Wereld’.

Dit wereldhologram verandert hierdoor en kan bij een geslaagde magische operatie alleen maar op een manier feedback geven aan de magiër. Veel magische handelingen komen we iedere dag tegen en worden verricht door mensen die vaak niet door hebben dat ze een magisch effect proberen te genereren. Waarom de massamedia opzettelijk politieke boodschappen eindeloos herhalen, ook al slaan deze nergens op, is ook een vorm van patterning.

Magiërs gebruiken geen modern natuurkundig model, maar een zeer oud cosmogonisch concept dat het universum opdeelt in elkaar penetrerende verdichtingslagen. De meest simpele aanduiding van die lagen kennen we als de tetrasomia of Vier Elementen: Vuur-Lucht-Water-Aarde. Hier komt een vijfde Element bij dat Akasha of Ether wordt genoemd.

 

Magie technisch

Bij het technisch gedeelte van magie spelen de volgende vaardigheden een cruciale rol:

 • Het uitschakelen van de innerlijke zelfsaboteur, die vanuit het indoctrinatieplaveisel van de typisch westerse cognitieve illusie, niet met een magisch commando bezig is maar met een onzinnig experiment conform een self fullfilling prophecy (magie kan niet werken) en als uitkomst: ik wist het wel, het is onzin!
 • De ontwikkeling van een extreem sterk multizintuiglijk verbeeldingsvermogen.
 • De ontwikkeling van een abnormaal scherpe concentratie of focus (gnosis).
 • De vaardigheid op commando te vergeten.
 • Een veel hoger energieniveau dan normaal. (ik gebruik hiervoor een shaolin qi-gong-variant)
 • Grote zelfkennis en zelfintegriteit.
 • Identificatie met de atman. (eigenlijk is alle magie solaire magie aangezien een magisch commando vanuit het contact met de onsterfelijke, niet te doven innerlijke kern of atman plaatsvindt).
 • Psychosferische kennis.
 • Intelligente keuze van het soort magie dat men wil toepassen.
 • Angstloosheid. Dit is cruciaal bij klassieke westerse evocaties en invocaties evenals bij andere tradities zoals Voodoo, Santeria, Quimbanda en alle soorten magie die entiteiten in onze verdichtinglaag roepen tot materialisatie of manifestatie via bezetenheid of semibewuste bezetenheid.
 • Een stevige aarding.

Magie is de meest krachtige en effectieve techniek om patronen die je bij jezelf of in je omgeving als negatief of belemmerend ondervind te doorbreken. Magie is een zeer uitgebreide verzameling technieken. Kundige magiërs weten wat ze doen en ‘scoren’ meestal 9 van de 10 keer.

 

ALCHEMIE

 

 

Alchemie valt uiteen in de praktijken van mensen die onedele metalen in goud probeerden te veranderen – de zogeheten ‘puffers’ – en innerlijke alchemie, waar alle Taoistische technieken en de oorspronkelijke yogatechnieken ook onder vallen, tot en met bepaalde Tantrische vaardigheden toe.

Innerlijke alchemie streeft letterlijk naar onsterfelijkheid van de individualiteit. De Amerikaanse esotericus John Kreiter is de belangrijkste voortrekker van deze beweging. Magische technieken, vooral de schepping van een droom-servitor, kunnen zeer behulpzaam zijn bij een jaren durend proces dat de totale eenwording behelst van alle componenten waaruit we als individueel systeem bestaan.

 

Ghost in the Machine

De ‘Ghost in the Machine’ speelt een centrale rol in de innerlijke alchemie. waar iedereen roept dat we wakker moeten worden en hele groepen zich nu wakker vinden omdat ze het nepnieuws van de overheid kunnen onderscheiden van echt nieuws is dit nog maar de eerste stap van een hele reeks. Aleister Crowley vatte die reeks samen met: Awake from sleeping; Awake from waking.

Sluit je ogen en probeer dan eens alle spontaan binnenkomende gedachten te volgen. Binnen de kortste keren zul je afdwalen met je geest. Zodra dit gebeurt sta jezelf niet meer aan het roer van je ziel, maar wordt deze overgenomen. Datgene wat daarvoor nog wel de controle had, noemen we de Ghost in the Machine. Innerlijke alchemie is in wezen het proces waarbij deze Ghost in the Machine duurzaam wordt gevrijwaard door inbezitneming /overname door externe krachten of innerlijke obsessies. In een tijd zoals deze waarin overheden en media doelbewust met zeer agressieve vormen van hersenspoeling bezig zijn is het beoefenen van alchemie en magie zeer aan te bevelen.