Ga naar de inhoud

Magie beoogt een meester-upgrade van je manifestatiekracht en kan de farce doorbreken waarin je beland bent…

 

De workshopserie Klassieke Westers Magie, die plaatsvindt op zaterdag 9, 16, 23 en 30 maart in 2024. Mijn visie op magie is na zoveel decennia studie en praktijk dezelfde als die van collega auteur Dr. Stephen Skinner: Magie bestaat in hoofdzaak uit technieken/rituelen, die indien goed uitgevoerd, in 9 van de 10 keer gewoon werken. Met dit in het achterhoofd anticipeert mijn workshopserie op de situatie van een zeer snel veranderende wereld en ontwortelde samenlevingsmodus.

 

magie workshops Benjamin Adamah 2024

 

Voor de meeste mensen is deze tijd een stuk onzekerder en bedreigender geworden. Hierop anticiperend heeft deze workshopserie daarom een iets ander accent gekregen. Ik leg extra nadruk op hoe je met magische training en technieken jezelf beter staande kunt houden, beter je eigen ding kunt doen, beter je eigen koers kunt handhaven, beter je eigen toekomst kunt vasthouden en scheppen en minder wordt leeg getrokken door externe prikkels en maatregelen. Het kundig opzetten van een magische strategie is in dit opzicht een belangrijk aandachtspunt. Financiële magie krijgt in deze strekking ook meer aandacht dan voorheen.

 

8 Kernbegrippen

Er zijn eigenlijk 8 kernbegrippen cruciaal voor zowel effectieve magie-beoefening. Dit zijn:

  1. realiteitsbegrip
  2. geloof
  3. energie
  4. focus
  5. verbeelding
  6. loslaten
  7. solideren
  8. synchroniseren

Ik zal puntje voor puntje uitleggen waar deze begrippen over gaan.

 

1. realiteitsbegrip

Binnen de magie wordt net als binnen de kwantumfysica alles als een groot energieveld gezien, waarin dingen in verschillende verdichtingsvormen kunnen bestaan.

Een andere overeenkomst is de magische voorloper van quantum entanglement: het similia similibus-beginsel (het gelijke door het gelijke) dat in de sympathische magie wordt gebruikt en gekruist met de verdichtingsvormen en lagen in het energieveld wordt het in de theürgie toegepast met pathworking als moderne variant daarop. Theürgie en pathworking zijn twee vormen van rituele magie (verwant aan trance-reis sessies) die in de workshops uitgebreid aan bod komen.

Er is echter een groot verschil tussen het kwantumfysische mindframe waarin, conform Nicola Tesla’s uitspraak dat het hele universum enkel uit frequenties bestaat, en de magische opvatting hierover.

In de magie wordt er namelijk daarnaast ook uitgegaan van doorlopende communicatie tussen een superbewustzijn van “dat wat geen buiten kent”, dus het meest objectieve stadium van het universum, dat we meestal met “God” aanduiden en een singulariteitspunt, vergelijkbaar met de Griekse filosofische atomos, dat de basis vormt voor individuatie van alle mogelijke levensvormen en dat ook onmisbaar is voor het materialiseren van de ideeën in de scheppingsgolf.

PROFITEER TOT 15 september 2023 VAN DE VROEGBOEKKORTING!

Jung vatte dit proces heel simpel samen met “God wil mens worden, de mens wil God worden”. De Sufi’s noemen het de “Reis van de Oceaan naar de Druppel die dezelfde is als de reis van de Druppel naar de Oceaan”.

Zo worden aan het steriele kwantumfysische realiteitsconcept bezieling, een grote hoeveelheid entiteiten in allerlei verdichtingsvormen (goden, engelen, demonen, natuurgeesten, mensen, dieren, planten, mineralen, ecosysteen) toegevoegd en ook psychosferen (bijv. zodiaktekens, de sferen van planeten, enz.). De essentie is dat een superobjectief bewustzijn en een subjectief bewustzijn zich wederzijds willen leren kennen. Dit uit zich bij mensen en veel dieren in de eerste instantie als nieuwsgierigheid.

 

2. geloof

Een komische fout die veel “kritische” sceptici maken inzake magische rituelen is dat ze een rituele instructie volgen en vervolgens kritisch gaan observeren of dat ritueel dan werkt. Men is echter op deze manier in het geheel niet met magie bezig, maar enkel met het dirigeren van een self fulfilling prophecy: Kijken of het werkt.

Wat dan wordt uitgezet is NIET dat waarvoor het ritueel was bedoeld, maar het kritisch zitten observeren zelf. En natuurlijk werkt het dan niet! Want men voert het ritueel immers helemaal niet uit zoals een magiër dat doet, maar maakt er volgens eigen plan een zootje van dat altijd de scepticus gelijk geeft.

Binnen een paradox is in die zin de magie overigens wel geslaagd. Desondanks is “geloof” voor een magiër niet “jezelf maar iets wijsmaken omdat alles werkt volgens het Heisenbergbeginsel (de waarnemer bepaalt het waargenomene)”. Het is meer een weten hoe de menselijke geest in kan werken op dat vage begrip” realiteit” binnen een referentiekader dat de doorsnee wetenschapper totaal onbekend is.

 

3. energie

Het is een wet van Meden en Perzen dat alles wat zich statisch opstelt in de altijd wervelende brei van het universum een maximale dirigerende kracht heeft. Het statisch (be)dwingt het dynamische.

Om die reden is bijv. een stationaire planeet (precies tussen retrograde en normaal verloop in) in een geboortehoroscoop alles dominerend.

Ik gaf eerder aan dat de magische realiteit verschilt, maar ook overlap heeft met de kwantumfysische realiteit. Dat waarmee een magiër (om het even of het een westerse magiër  is of bijv. een taoïstische) een deel van het tijd-ruimte-energie-bewustzijncontinuüm verdicht is de focus. Extreem getrainde focus. Heeft een magiër veel energie door qi-gong of andere training, dan gaat de verdichting veel beter en ontstaat er veel sneller een dwingend krachtpunt.

Uniek onderdeel van de workshops Klassieke westerse Magie zijn de trainingen die ik geef om je energie niveau flink te verhogen en je zelf bij uitputting snel weer op niveau te krijgen.  

 

4. focus

De focus en wat daarmee verdicht wordt is een wens van de magiër, die deze met diens verbeelding tot een compact hologram maakt. De focuskracht animeert zo de verbeeldingskracht door de concentratie op de verbeelding waarmee dat wat verbeeld wordt (het hologram) een stationaire positie krijgt in het grote universele tijd-ruimte-energie-bewustzijnscontinuüm. Dit laatste kan dan niets anders doen dan het hologram assimileren en daarmee wordt een koers inzet tot manifestatie van de wens van de magiër.

Je focus maximaal trainen aka kunnen vastzetten is onderdeel van de workshops.

 

5. verbeelding

Dit is geen visualisatie alleen, maar een zo intens mogelijke multizintuiglijke verbeelding, waarbij indien relevant ook gevoel, geluid, geur, temperatuur etc. wordt verbeeld.

Je krijgt in de workshop speciale oefeningen om je verbeeldingskracht snel naar een veel hoger niveau te tillen.

 

6. loslaten (vergeten op commando)

Een magisch commando bestaat normaliter uit de wens van de magiër die zeer intens wordt verbeeld tot een hologram dat met getrainde focus en verhoogde energie als het ware korte tijd wordt stil gehouden en daarna op commando abrupt wordt vergeten.

Dit abrupt vergeten (wat mijn studenten het moeilijkste onderdeel vinden) is cruciaal omdat, indien het hologram (lees wens van de magiër) langer wordt vastgehouden dan noodzakelijk is, dit hologram als het ware wordt uitgesmeerd in het tijd-ruimte-energie-bewustzijncontinuüm, en het daarmee zijn stationaire kracht hierbinnen verliest. Het lost er gewoon in op en het magisch commando wordt hiermee impotent.

Het succes van een magische handeling valt en staat er daarom mee. En hier is dan ook meteen de technische uitleg waarom groepsintentie-experimenten – in schril contrast met solitaire rituelen – steevast nul resultaat opleveren. Zelfs Lynne McTaggart schijnt dit tegenwoordig te erkennen.

Vergeten op commando is lastig, maar niet onmogelijk. Het is een vaardigheid, waarvoor ik cursisten tegenwoordig een handige truc meegeef en die je sneller kunt aanleren dan je voor mogelijk houdt.

 

7. solideren

Behalve het op commando vergeten is er een omgekeerde methode die ook het solideren (het stationair maken) van je hologram tot doel heeft. Deze betrekt zich vooral op het uitschrijven van een toekomstplan dat je kort houdt en iedere ochtend of beter nog ’s avonds voor het slapen een keer doorleest. En dat maanden of desnoods enkele jaren achtereen. Dat hangt van de persoon en het plan af.

Het zal inmiddels duidelijk zijn waarom je zo’n levensplan op papier moet zetten en niet moet veranderen wanneer eenmaal in de definitieve versie uitgeschreven.

 

8. synchroniseren

Punt 8 staat in feite los van de overige punten. Wat ik met synchroniseren bedoel is dat vrijwel alle praktiserende magiërs het er over eens zijn dat magie zonder meer het beste werkt als aanvulling, ofwel parallel lopend aan je alledaagse activiteiten en langlopende ambities. Magie gebruik je vooral om farces te doorbreken en processen te katalyseren.