Nieuwe Astrologie

Een handmatige horoscoopduiding is een zeer grondig analyse-instrument

(Wilt u een handmatige duiding laten uitvoeren, lees dan eerst het clienten-protocol of onderstaande tekst.)

De westerse astrologie is, indien juist toegepast, één van de allerbeste analyse-systemen om inzicht te krijgen in onszelf en de hindernissen die onze zelfrealisatie in de weg staan. Het is niet voor niets dat enkele decennia geleden veel klinisch psychologen bekenden dat ze stiekem horoscopen van hun cliënten maakten omdat deze veel sneller tot diepe inzichten leidden dan hun eigen methodes.

“Hindernissen” moeten we astrologisch niet uitleggen als “betonnen muren”, maar als uitdagingen om te groeien en door te ontwikkelen.

Astrologie brengt dingen cognitief in kaart en gaat in hoofdzaak over welke koers wel of niet in te zetten binnen kader van het bekende adagium: “Energy flows where the attention goes”. Kortom, hoe zet je het beste je kostbare energie in voor het realiseren van je eigen doelen in plaats van deze te verspillen op een wijze die tegen jezelf werkt?

Binnen de westerse methodiek werk ik met wat nu de Nieuwe Astrologie wordt genoemd. Hierbij wordt de traditionele westerse astrologie aangevuld met Zwarte Lichten (Zwarte Manen, Zwarte Zon, Diamant, Maansknopen en Vertex) en belangrijke asteroïden en dwergplaneten. Deze elementen voegen zo ontzettend veel essentiële informatie en samenhang toe, dat ik ze volstrekt onmisbaar acht. Op het gebied van asteroïden en dwergplaneten ben ik al 20 jaar als researcher actief. Ik schreef er 3 boeken over, waaronder de bij 700 pagina’s tellende Asteroiden-Gids. Meer boeken zijn in de maak over dit onderwerp.

benjamin adamah astroloog

Voor wie is mijn werkwijze geschikt?

Mijn werkwijze verschilt sterk van die van de meeste astrologen. Ik help bij voorkeur mensen met een levenslustige positieve en pro-actieve instelling, die astrologische hulp kunnen gebruiken bij één of meer blokkades of vastlopers.

Ik werk op de spirituele basis van vitalisme, die de spirituele component in het leven niet transcendent, maar immanent opvat. In gewoon Nederlands: Het leven is om het onderste uit de kan te halen van jezelf omdat alleen een leven volgens je eigen kernbehoeftes zich naar een flow-staat van vrijheid en geluk kan vertalen.

Naast een vitalistische insteek hanteer ik een complementaire visie op astrologie. Dat wil zeggen dat ik niet met 12 tekens van de zodiak werk, maar met 6 assen van tegenover elkaar liggende tekens. Deze tegenover elkaar liggende tekens zijn namelijk niet elkaars tegenstander, maar aanvullende (complementerende) kracht. Er moeten dus altijd twee energieën in synergie worden gebracht. Zo vult Ram Weegschaal aan en vice versa Weegschaal Ram; Stier Schorpioen, Tweelingen Boogschutter etc.

Ik ben als astroloog dus een therapeutische probleemoplosser en voer als astroloog als een soort detectivewerk uit om een cliënt weer beter op diens rails te zetten.

 

Hoe gaat een consult in zijn werk?

In tegenstelling tot hoe de meeste astrologen werken (je horoscoop opstellen en dan in een gesprek een en ander uitleggen) begint mijn consult juist omgekeerd met persoonlijke uitwisseling via telefoon en/of mail. Het doel hiervan is duidelijk te formuleren wat je als blokkade(s), remmingen of hindernis(sen) ervaart en omgekeerd wat je graag wilt met je leven. Dan wordt aan de hand hiervan bepaald waar ik in je horoscoop specifiek naar ga kijken en vervolgens stuur ik je dan een summier plan van aanpak. Bij akkoord op dit plan zend ik een factuur en nadat deze voldaan is ga ik met je horoscoopduiding aan de slag. Je krijgt dan binnen 10 werkdagen (vaak sneller) de uitgewerkte horoscoop in je postvak.

Deze bestaat uit:

 1. een handgeschreven rapport als PDF (ca 7 tot 12 pagina’s)
 2. een gecomputeriseerde jaarprognose (ca 100 pagina’s) als PDF waarmee je van dag tot dag voor 1 jaar actuele planeetinvloeden naar jouw geboortehoroscoop kunt volgen.
 3. indien wenselijk een gecomputeriseerde algemene karakterhoroscoop als PDF

Een handmatig opgesteld rapport kun je altijd weer opnieuw inzien en heeft dus duidelijk een praktische meerwaarde. Daarbij blijven alle nuances, samenhang en details die tot je persoonlijke verhaal behoren intact.

 

Over de duiding zelf

Voor een handmatige duiding heb ik tussen de 10 en 15 uur nodig. Ik kijk naar de basiskarakterstructuur, de onderhuidse processen en dominante details.

De basiskarakterstructuur analyseer ik eerst ruw aan de hand van het klassieke astrologische proces dat kijkt naar je Zon, Maan en Ascendant. Hierop volgt een verfijning aan de hand van bijvoorbeeld dominante aspecten, opvallend veel planeten in een huis of teken etc.

De onderhuidse stuw in je leven wordt weergegeven door zogeheten Zwarte Lichten. Dit zijn zeer belangrijke rekenkundige punten die we kennen als de Maansknopen, Zwarte Manen (je hebt er 2), de Zwarte Zon – Diamant as, je Gelukspunt en de Vertex & Anti-Vertex.

Asteroïden neem ik mee waar deze belangrijk zijn en niet kunnen worden weggelaten.

 

Speciale verzoeken gerelateerd aan de beste tijd om actie te ondernemen

Sinds kort is het mogelijk om – als extra – voor diverse gebeurtenissen (baan, woning, liefde, sollicitatie, etc.) de beste momenten te laten uitzoeken voor actie. Dit is de zogeheten “Beste tijden-module”. Per maand rollen er meestal 6 a 7 data met kloktijden uit, die astrologisch technisch de meeste kansen bieden op succes.

benjamin adamah astroloog

Bedenk wel dat naast astrologische factoren uiteraard ook andere factoren altijd een rol spelen bij het aantrekken van succes. Iemand die zichzelf dwangmatig negatief programmeert heeft alleen daardoor, los van goede of slechte horoscopische factoren minder kans van slagen dan iemand die standaard positief en proactief door het leven gaat. De energieën van positieve astrologische invloeden aarden immers logischerwijs veel beter in een positief ingesteld persoon dan iemand die de slachtofferrol verkiest en deze invloeden feitelijk zelf blokkeert.

 

Wat ik niet doe

Nog even voor alle duidelijkheid: Wat ik niet doe is een standaard algemene horoscoopduiding. Ik zadel je niet op met een hoeveelheid informatieve maar onsamenhangende data, maar ik zoek waar in je horoscoop het “epicentrum” zit zodat je een echte handgreep krijgt. Echter, ter compensatie van een behoefte die toch veel mensen hebben (waar staan welke planeten in mijn horoscoop en wat doen ze daar?), zit bij mijn handmatige duiding altijd een gratis algemene computerhoroscoop bijgevoegd.

Wat ik ook niet doe is ingaan op verzoeken als: “Kun je kijken wat asteroïden in mijn horoscoop doen?” Ten eerste is dit met de ca 1000 asteroïden waarvan ik de intrinsieke betekenis geanalyseerd heb volstrekt onbegonnen werk en ten tweede leidt dit tot niets. Asteroïden spelen in iedere horoscoop een unieke rol conform iemands unieke planeetstanden en -posities. Maar het zijn altijd maar enkele die een dominante en dus echt relevante invloed uitoefenen. Deze worden, zoals ik eerder aangaf, uiteraard wel meegenomen in mijn handmatige duidingen en kunnen zelfs dominant zijn in iemands leven.

Soms krijg ik het verzoek om de horoscoop van een derde persoon te maken, waar iemand bijvoorbeeld een relatie mee heeft of mee wil (wat vaker voorkomt) of een lopend conflict. Een dergelijk verzoek wordt om ethische redenen niet ingewilligd. Ik werk altijd met iedere cliënt één op één en alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De handmatige duiding en bijbehorende stukken worden conform hiermee veilig encrypted via Protonmail verzonden.

 


Handleiding bij je verzoek

Voor het opmaken van de horoscoop en de facturering zijn de volgende data essentieel om door te geven:

 1. Je naam en adres
 2. Je geboortedatum
 3. Je geboorteplaats
 4. Je geboortetijd

Optioneel kan je woonplaats en of werkplaats ook van belang zijn. Bijvoorbeeld i.v.b.m. een nieuwe baan of verhuizing of in het geval je vermoedt dat je problemen met je woonplek te maken zouden kunnen hebben. hier kan ik dan een zogeheten astro-locality check op uitvoeren, waarvoor ik de lengte en breedtegraad coördinaten van de betreffende plaats moet invoeren.

De onderstaande punten zijn te gebruiken ter oriëntatie of als hulpmiddel bij de communicatie in het voortraject.

 1. Indien je een duidelijk (levens)doel voor ogen hebt formuleer dit kort en bondig.
 2. Tegen welke dingen, situaties, obstakels loop je regelmatig aan? Zijn deze:- relationeel/sociaal van aard?
  – plek gebonden?
  – onverklaarbaar?
  – familie gerelateerd?
  – financieel?
  – gezondheid gerelateerd?
  – overige?
 3. Wordt je gehinderd door twijfels of je iets wel kan in relatie met iets dat je graag wilt?
 4. Is een fase van pech exact op hetzelfde moment begonnen als toen je verhuisde of een conflict met iemand kreeg?

 


Zakelijke info

De prijs voor een handmatige duiding is 299,- ex btw (361,79 incl. btw). Het is mogelijk een factuur te ontvangen onder de kop carrièrebegeleiding indien daar boekhoudkundig behoefte aan is.

Wil je daarnaast gebruik maken van de Beste tijden module dan kun je dat aangeven en voor welk doel je hem wilt laten opstellen. Deze extra optie kost 75,- ex btw voor 1 jaar (90,75 incl. btw). Deze module is ook los te bestellen. De prijs is berekend op de tijd die het vergt de lijst met data en bijbehorende tijden op te stellen.

Mail-contact via b.adamah@protonmail.com
Telefonisch contact: 0613334105
(bij geen gehoor probeer WhatsApp, dan bel ik je terug.)