Workshops

Workshopserie Klassieke Westerse Magie in de Roos, Amsterdam

Workshops Klassieke Westerse Magie door Benjamin Adamah

“Ik leer mensen oude technieken om de natuurkrachten ten eigen faveure aan te wenden. Niets meer en niets minder. Ik praat niemand schuldcomplexen aan, zoals in veel religies gebeurt, en ik vraag ze ook niet om te veranderen, zoals bij veel spirituele stromingen te doen gebruikelijk is. Je hoeft jezelf niet eerst volledig van opvoeding, cultuur en allerhande geloofssystemen te deprogrammeren, maar je moet wel weten waar je ware macht en kracht ligt. Vandaar dat je bij magie handelingen verricht vanuit identificatie met wat in het Oosten de ‘atman’ genoemd wordt, de onsterfelijke levensvonk of kern in ons.”Paravisie, februari 2019


Benjamin Adamah

2023/24 workshopserie Klassieke Westerse Magie

Data 2023: 14, 21, 28 oktober en 4 november (vol)
Data 2024: 9, 16, 23, 30 maart


Prikkelt magie al jaren je interesse en wil je een keer echt werk maken van een stevige basis, dan biedt deze workshopserie een unieke kans om in Nederland zo’n training te volgen. De workshops zijn zeer resultaat gericht en alle theorie staat in dienst van de praktijk. Studenten uit voorgaande workshops hebben daar al leuke dingen mee gedaan. Het gaat me er dan ook echt om je iets in handen te geven dat echt werkt. Het omstreden begrip “magie” wordt daarom volledig kaal gestript van alle (voor)oordelen en misvattingen rond dit onderwerp om tot de essentie te komen: een soort NLP, maar dan op steroïden. Lees hieronder meer over de data en inhoud. Oh ja, mijn boek MAGUS Leer & Ritueel of MAGUS Vuur & Aarde krijg je er gratis bij.

Magus - Leer en Ritueel door Benjamin Adamah

2023/24 workshopserie Klassieke Westerse Magie

Data 2023: 14, 21, 28 oktober en 4 november (vol)
Data 2024: 9, 16, 23, 30 maart

Kosten (en vroegboekaanbieding tot 4 februari 2024)
De workshopserie kost €450,– Het boek Magus Leer & Ritueel of Magus Vuur & Aarde ter waarde van €25,– krijg je gratis vooraf opgestuurd als de betaling is voldaan. Als voor 4 februari 2024 je betaling binnen is, betaal je €375,- voor de hele serie.

Lunch/koffie etc
Koffie/thee en lunch zijn ter plekke te koop in het theehuis. Het is geen enkel probleem als je zelf iets meeneemt en je kan tijdens de pauze even heerlijk wandelen in het aangrenzende Vondelpark. Wij verzorgen het eerste rondje koffie/thee in de ochtend als welkom.

Aanmelden
Aanmelden voor deze workshop kan via het sturen van een mail naar b.adamah@protonmail.com onder vermelding van “workshop Magus start 9 maart 2024”. Je ontvangt dan betaalinstructies en de aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen.

Per workshop kunnen maximaal 18 mensen deelnemen!

Locatie
Stichting de Roos
(Parkzaal)
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Telefoon de Roos: 020 – 689 00 81
Telefoon Benjamin: 06-13334105 – Belgie 0031 6 13334105

Hoe verloopt zo’n workshop-dag?

Eerst even de structuur van zo’n workshop-dag: De workshops beginnen om 10:30 ‘s morgens en eindigen ca om 17:00 uur. Ik werk met PowerPoint en elke les staat in het teken van de psychosfeer van een van de vier Elementen. De workshopdag wordt onderbroken met een lunchpauze en twee korte koffiepauzes. Verder wissel ik theorie steeds af met oefeningen die bij het trainen van magische vaardigheden horen zoals: verbeeldingskracht, focus, mentale instelling en energie kunnen uitstoten en absorberen. Deze oefeningen zijn inclusief taoïstische oefeningen om je energielichaam te versterken, te begrijpen, te kunnen reguleren en beschermen. Ook de laatste methodes voor Out of Body-traveling (astraal reizen) en het scheppen van een familiar of hulpgeest (servitor) maakt deel uit van het pakket. Deze afwisseling van theorie en training heb ik gedurende voorgaande workshopseries steeds meer aandacht gegeven. Na afloop van de workshop ontvang je de powerpoint-presentatie als PDF.

Het beste van traditioneel en modern

Je leert tijdens deze workshops het beste van de traditionele Europese magie, in combinatie met de allerlaatste internationale ontwikkelingen binnen de magische scene. Meteen vanaf dag één begin je al concreet met effectieve magische methodes te werken. Extra theoretische begeleiding vind je uitgebreid in de begeleidende boeken Magus Leer & Ritueel en Magus Vuur & Aarde die zijn verschenen bij onze uitgeverij VAMzzz Publishing.

Westerse magie krijgt haar traditionele vorm in Alexandrië rond onze jaartelling

De magische traditie wortelt in Europa, net als in Azië en elders, uiteindelijk in de sjamanistische traditie. Hier wordt vooral in workshop vier (Aarde) waar hekserij extra wordt belicht op teruggegrepen, middels technieken om zelf een dubbel te scheppen voor astraal reizen. In het Perzië van Zoroaster ontspruit vervolgens de kiem van de latere magia, waarvan ons woord magie is afgeleid, waarna de Elementen Vuur, Water, Lucht en Aarde steeds belangrijker worden. De vier Elementen zijn dan ook de kapstok van deze workshopserie, omdat ze eigenlijk het magische “oer-alfabet” vormen.

Natuurlijk is er een vijfde Element Ether of Akasha, maar dit wordt nog niet gehanteerd in de traditionele Europese magie van de Renaissance en Middeleeuwen. Het zit daar veelal ingebed als onderdeel van Water en Vuur, afhankelijk van je perspectief. In Alexandrië, Egypte, de stad die in de Oudheid een bruisende mengelmoes herbergt van vooral Egyptische, Griekse en Joodse invloeden ontstaat uiteindelijk de definitieve blauwdruk voor de Klassieke Westerse Magie. Magie begint simpelweg als een systeem van verschillende praktische recepten voor allerhande praktische doelen, waarbij die recepten domweg 9 op de 10 keer werken als je ze goed uitvoert. Niks geen gedoe met geheime loges en allerlei graden in een administratieve hiërarchie zoals dat later vooral in de Engeland plaatsvind bij de Golden Dawn en andere groepen. Nee gewoon magisch methodes, die in beginsel iedereen kan leren.

En dat is de authentieke basis waarnaar ik de workshops magie weer heb teruggebracht, terwijl ik zelf oorspronkelijk voortkom uit die door Britten gedomineerde traditie. Ik had les van Dr. David Goddard (rituele magie) en Z’ev ben Shimon Halevi (Kabbalah volgens de Toledano-traditie). Verder wil ik je dwars door de moderne illusies van deze tijd heen weer bekend maken met de oertaal van de natuur, waarbij alles tot de Elementen is terug te voeren en begrijpelijk te maken. Hieronder de Elementen-opzet van de afzonderlijke workshops:

VUUR

Vuur – het mannelijke initiërende Element en magische kernbeginselen
In de eerste workshop rond thema Vuur, wordt bijvoorbeeld zeer diep op de essenties van magie en magische technieken ingegaan, alsook op de geschiedenis en praktische zaken zoals je huis energetisch schoonmaken, jezelf energetisch beschermen, de beste magische training en natuurlijk het Vuur-Element zelf.

WATER

Water – het vrouwelijke Element, de magische vormkracht en empowerment
In de tweede workshop, opgehangen aan het thema Water, gaan we o.a. diep in op Maan-magie, Maan-geheimen uit de magie en astrologie, de astrale realiteit en orgone wereld. Een zeer belangrijk onderdeel is het maken van gedachtevormen en servitors. Hiermee kunnen snel indrukwekkende resultaten worden bereikt die via andere magische technieken doorgaans moeilijker zijn te behalen. Ook is het zo mogelijk magie zeer persoonlijk te richten.

LUCHT

Lucht – het communicerende Element en de malachim of engelen
In de derde workshop rond het thema Lucht staat de klassieke Europese engelenmagie centraal. Je leert over een veilig systeem van engelenmagie alsook een middeleeuws systeem, waarbij wezens daadwerkelijk tot materialisatie kunnen worden geroepen. Aandacht besteden we ook aan de kabbalistische levensboom, astrologie in relatie tot magie en magische correspondenties (symboliek) in relatie tot rituelen.

AARDE

Aarde – het Element van bewustzijn, eindmanifestatie en de heksencultus
De vierde workshop draait om het Element Aarde, chtonische magie en hekserij. Hekserij wordt hier op unieke wijze behandeld en los van de pas in de 20e eeuw ontstane wicca. We gaan naar de oervorm toe en gaan ook in op zeer oude technieken die daarbij horen, zoals je verplaatsten in een dubbel, het scheppen van een familiar, sjamanistische psychotrope kruiden en meer. Ook komen geld-magie en de rol van seksualiteit in de magie aan bod.

Gedurende alle workshops raak je spelenderwijs vertrouwd met de Kabbalistische Levensboom als magisch instrument en de psychosferische basis van de astrologie

Lees ook de reacties van de eerdere deelnemers: https://view.publitas.com/vamzzz-publishing/magus-folder-reacties/