Ga naar de inhoud

MAGUS Vuur & Aarde: ontkoppel je van je egregor en laat je nooit meer infiltreren…

egregors

Letterlijk elke keer dat machtssystemen mensen onderwerpen aan situaties van repressie, geweld, dwang en een golf van censuur, splitst de samenleving zich in bange meelopers en mensen die zich er boos tegen verzetten. Er worden twee ‘emotionele vuren’ ontstoken die ONBEWUST twee kolossale en zeer sterke gedachtevormen in het leven roepen en voeden, op dezelfde wijze waarop een Tibetaanse ’tulpa’ bewust wordt gecreëerd.

 

Dit soort entiteiten worden in occulte vaktermen ‘negatieve egregors’ genoemd, en deze wezens zuigen de samenleving aan één stuk door energetisch leeg. Dit doen ze door vanuit hun survival mechanisme twee in conflict gebrachte groepen, in een duurzame staat van bezetenheid te houden. Deze bezetenheid uit zich in een dwangmatig emotioneel en mentaal reageren van de twee groepen op elkaar. Corrupte massamedia-redacties gooien daartoe voortdurend ‘kolen’ op het vuur. Dit verschijnsel is de enige echte empowerment van ieder systeem dat in de voetsporen van Machiavelli treedt, de filosoof die begreep dat een heerser het langst en zonder er persoonlijke verantwoording voor te hoeven afleggen, in het zadel blijft als deze met angst regeert en gehaat en gevreesd blijft.

Al lang voor Machiavelli, vanaf 600 v.Chr., proberen heersers met hulp van de staatsreligies deze machine draaiende te houden. Dit mechanisme begrijpen en afschaffen maakt een wereld mogelijk vol creativiteit en samenwerking, vrij van repressie, vrij van oorlogen, vrij van crises, en zonder politici en plutonomen die bewust problemen scheppen om ze voor zich te laten werken op onze kosten. Met mijn workshops Klassieke Westerse Magie en mijn laatste boek MAGUS Vuur & Aarde zet ik me in om dit inzicht toe te lichten, alsook om mensen zo snel mogelijk terug in hun eigen kracht en macht te zetten. Wij zijn in dit transitieproces namelijk allemaal de eerste dominosteen.

In 2020, toen ik het journalistieke werk 5GATES voltooide, heb ik het roer radicaal omgegooid. Dit boek fileerde de hele plandemie door de kernmechanismen die erin werkzaam waren, bloot te leggen als de ene achilleshiel na de andere. Maar nog voor ik dit boek publiceerde, haalde de richting die het verzet opging zo het bloed onder mijn nagels vandaan, dat ik het domweg niet op kon brengen er reclame voor te maken. Ik zag namelijk het hele ‘verzet’ in een verregaande staat van bezetenheid geraken, ongecontroleerd en zogenaamd ‘wakker’ reagerend op iedere scheet die de NOS ’s morgens liet. De echte problematiek kwam niet aan bod en nu nog steeds niet. Ook alle strategie die zoden aan de dijk zou kunnen zetten ontbrak en ontbreekt nog steeds. Alleen de egregorische zuigpomp werd de godganse dag in beweging gehouden. Wat dit laatste betreft merk ik dat steeds meer mensen dit mechanisme gelukkig beginnen aan te voelen, ook al hebben ze de machine zelf nog niet op het netvlies.

Juist mensen, waarbij het hart op de goede plek zit en juist de mensen die de medialeugens doorprikten, raakten door hun emotionele reacties gevangen in hun eigen emotioneel-mentale kerker, doordat de emotionele, maar impotente heftigheid van hun reacties alle besturing over hun leven overnam. Ze waren uit het nu, ontworteld, en konden zelfs tijdens de vakantie geen afstand doen van de inmiddels tot verslaving verworden reacties naar alles wat het WEF en de WHO via hun lakeien in politiek en media op hun bord gooiden om toe te happen. Dit is geen veroordeling, want ik snap het helemaal en heb zelf een jaar of 20 geleden, toen ik in het verzet tegen zendmasten actief was, ook zo’n fase doorlopen. Het Systeem is een octopus en als je de ene tentakel ontwijkt is er wel een andere die je aanvalt in je rug.

Tegen deze achtergrond ben ik mijn workshopserie Klassieke Westerse Magie, die al meerdere jaren draaide, extra gaan toespitsen om mensen rechtop te laten staan, geworteld en al, tijdens dit soort ‘etherische stormen of drukgolven’, zoals de occulte wereld deze periodes karakteriseert. Daar hoorde ook een toegespitst boek bij en dat werd MAGUS Vuur & Aarde, 5 jaar nadat mijn introductieboek over magie, MAGUS Leer & Ritueel verscheen. Met mijn boeken en workshops probeer ik exact het omgekeerde te doen van wat de overheid en media doen (die elke dag opnieuw iedereen ontmoedigen en in een negatieve, reactieve modus houden) – en niet als een reactie daarop, maar vanuit een vitalistische levensfilosofie.

In mijn workshops leg ik daarom het accent in praktische zin op:

• technieken voor lange termijn, liefst gekoppeld aan een life-plan
• technieken voor lange middeltermijn, liefst gekoppeld aan een maand-plan en jaarplan eventueel met een business-plan
• technieken voor ad hoc situaties of 1-3 dagen vooruit, gekoppeld aan de laatste chaos-magische ontwikkelingen, die vooral een speciaal getrainde focus, concentratie en het kunnen vergeten op commando vereisen (voor dat laatste worden ook handgrepen aangereikt).

Alles is hier gericht op je eigen koers kunnen varen in een tijdsgewricht waarin iedereen met extreem veel “ruis” te maken heeft.

 

egregor
Illustratie uit MAGUS Vuur & Aarde die laat zien dat als twee groepen mensen mentaal-emotioneel vijandig tegenover elkaar komen te staan, er door alle “emotioneel-mentale vlammen” twee kunstmatige en hardnekkige superentiteiten ontstaan die hun eigen groep in de staat willen houden, die deze groep had toen de egregor werd geboren uit deze groepsfocus. Zonder dat mensen het doorhebben ontstaat zo een staat van collectieve bezetenheid, terwijl de twee energiezuigende egregors in symbiose komen uit wederzijds nut. Dit is de grote blinde vlek bij het analyseren van onverklaarbaar irrationeel kuddegedrag en de echte empowerment-fabriek van het repressiesysteem.

 

Ten opzichte van een heel scala aan mentale zelfbevrijdings-technieken, ontwikkeld vanaf het begin van de 20e eeuw tot recentelijk, moet je voor het echte werk namelijk nog steeds bij de magie zijn. Sinds de geboorte van de westerse magie in Alexandrië, Egypte, zo’n 2000 jaar geleden, werd deze kunst hoofdzakelijk toegepast om de controle over je eigen leven te behouden en externe onderbrekingen, zelfs astrologische, buiten te houden. Ieder mens is een uniek wezen vol potentie en ik vind het prachtig als ik een duwtje in de rug kan geven, zodat iemand zijn of haar talenten tot bloei kan laten komen, of zichzelf uit de meest uitzichtloze situatie kan trekken om weer volop in het leven te staan. Diverse oud-cursisten hebben zich na mijn workshops dan ook uit de meest onmogelijke en uitzichtloze situaties weten te bevrijden.

Spiritueel ben ik een animist en pantheïst, daarom immanent gericht, en zie het ‘goddelijke’, zoals we dat noemen, in de schoonheid van de natuur, de wolken, dieren, planten, diversiteit, cycli, de Elementen, landschappen, de creativiteit en onderlinge behulpzaamheid van mensen. Kortom, ik ervaar het goddelijke in al die wervelende krachten en processen, in al die mensen en wezens (zichtbaar en onzichtbaar) die 24/7 hun best doen om de wereld tot een paradijs te maken. In meer dan 35 jaar astrologiepraktijk heb ik meer dan 20.000 karakters geanalyseerd. Dit heeft mij doen inzien of de kwaliteiten zich bij iemand goed en opbouwend of kwaadaardig manifesteren, doorgaans enkel afhangt van de mate waarin iemand tot bloei kan komen en niet (van buitenaf of van binnenuit) gefrustreerd wordt in zijn/haar ontwikkelingsproces.

Magie biedt, ten opzichte van allerlei andere mentale technieken voor zelfbevrijding (NLP, mindfulness, enz.), een instrumentarium dat je veel sneller, gerichter en volledig op maat de touwtjes van je eigen leven weer in handen kan geven, schoon en ongeïnfiltreerd. Ik kan iedereen die bereid is dagelijks wat tijd te investeren in het upgraden en cultiveren van de eigen verbeeldingskracht en focus, leren om magie als een effectief breekijzer toe te passen. De instructies zijn eenmalig en je beschikt voor de rest van je leven over een solide middel om je eigen koers te blijven varen.

Ik vind het buitengewoon belangrijk dat we vroeg of laat een samenleving uit deze puinhopen doen verrijzen, waarin iedereen de kans krijgt zijn of haar leven, al naar gelang de eigen wensen en talenten, te ontwikkelen. Dit levert in een paradox een maatschappij op waarin egoïsme en machtsmisbruik de minste prikkels zullen ondergaan, omdat in zo’n maatschappij de stress en frustratie zijn geminimaliseerd. Het is een zegen en een kroon op de schepping dat niemand van ons volmaakt is. Juist hierdoor blijven we elkaar nodig hebben en blijft het begrip voor elkaar overeind. Aan chronische frustraten die omwille van politieke, financiële en/of religieuze druk hun ‘plicht’ doen heeft in wezen niemand wat – al drijft al sinds zes eeuwen v.Chr. ‘het Systeem’ erop, die molochische kameleon, die steeds net op tijd van kleur verandert om onzichtbaar te blijven.

 

Magie en de relatie met kwantumtheorie

Vergeet bij de term ‘magie’ Harry Potter en Voldemort even en alle lariekoek en angstporno die erover op social media wordt geflanst. (Echt, ik word in mei 60, ben vanaf mijn 6de gefascineerd door magie, en geloof me: 99,99% van wat je daar tegenkomt is bullshit en de allergrootste bullshit krijgt altijd de meeste likes.) De kale essentie van ‘magisch scheppen’ is een zeer concrete en technische aangelegenheid en heeft te maken met de toepassing van enkele simpele wetmatigheden binnen het volgende model:

Tijd, ruimte, energie en bewustzijn zijn niet van elkaar gescheiden, maar vormen een correlaat (wederzijdse afhankelijkheid): het tijdruimte-energie-bewustzijn-continuüm. Dit is een dynamisch continuüm dat tussen twee polen beweegt die met elkaar interageren en communiceren. De ene pool kennen we als totaliteit (dat wat geen buiten kent). De andere pool als singulariteit (dat wat geen binnen kent). De geest van de totaliteit is de intelligentie van het objectieve. De geest van de singulariteit is de intelligentie van het subjectieve die elke vorm van geïndividualiseerd bewustzijn aanstuurt, van het bewustzijn van een mens tot een dier, steen, plant, landschap, planeet, etc., in een continue wisselwerking met de geest van de objectiviteit, het totale, die meestal ‘God’ wordt genoemd. Deze continue wisselwerking is het ‘avontuur’ in de schepping en de ‘zin’ van de schepping. De zin van het leven is dus onlosmakelijk verbonden aan een eeuwige dynamiek en niet aan het vinden van – of ‘bevriezen in’ – één of andere geheimzinnige, absolute en statische waarde.

In ons (of bijvoorbeeld onze kat) openbaart zich de hang om vanuit onze subjectieve positie naar het objectieve te reiken als nieuwsgierigheid. Deze nieuwsgierigheid behept ons mensen met de behoefte aan zelfontwikkeling en groei, evenals socialisering en idee-uitwisseling. In essentie is hier sprake van een drang tot eenwording omdat iedere vorm van individueel bewustzijn passief groeit door ervaring/beleving en actief door extra kwaliteiten toe te voegen/eigen te maken (talentontwikkeling), vanuit onze ogenschijnlijke beperktheid (onze uniciteit). Omgekeerd heeft ‘het totale’ een drang zichzelf te leren kennen in het subjectieve. Dit is de enige manier waarop deze superintelligentie zich voortdurend kan begrijpen en herscheppen. God en mens vormen dus een partnerschap waarbij letterlijk alles wat we manifesteren een coproductie is. Dit proces is oneindig en doorspoelt ieder facet van het universum. Het is wat A.N. Whitehead aanduidt met ‘actual occasions’ tussen ‘actual entities’. (Deze termen worden eenvoudig en begrijpelijk uitgelegd in MAGUS Vuur & Aarde.)

Samengevat is er dus één enkel amoebisch bewegend tijdruimte-energie-bewustzijn-continuüm waarbij alles doorlopend met alles in verbinding staat en interactief opereert. Manifestatie vindt plaats zodra ergens een ‘focus’ optreedt. In de kwantumtheorie duidt men focus aan met ‘het instorten van de golffunctie’.

In mijn boek en workshops leer ik je feitelijk de magische technieken om die ‘instorting van de golffunctie’ na te bootsen en zo een manifestatieproces in gang te zetten, waarbij je iets nieuws kunt scheppen in het tijdruimte-energie-bewustzijn-continuüm.

Je kunt het tijdruimte-energie-bewustzijn-continuüm als het ware opvatten als een vijveroppervlak waar je een steen in gooit om ‘kringen’ te veroorzaken, en zo dit tijdruimte-energie-bewustzijn-continuüm naar je eigen wil te vormen binnen een multiversumconcept.

Om magie te bedrijven, hoef je dus niet per se met een magische cirkel, driehoek en allerlei opgeroepen wezens te werken. Zelfs voor zeer krachtige magie heb je genoeg aan je eigen geest! Mijn recente boek en mijn workshops leggen daar dan ook de nadruk op. Gevorderden kunnen daarnaast evocatieve of invocatieve magie (werken met wezens) gebruiken om processen te versnellen. Aan die tak van magie is het aankomende derde deel van de MAGUS-reeks gewijd, dat zich vooral zal richten op Semitische theurgie, maar MAGUS Vuur & Aarde zal altijd mijn belangrijkste werk blijven.

Waarschijnlijk omdat de westerse magie sterk beïnvloed is door de kabbalah ma’asith of praktische kabbalah en haar model van verdichtingslagen (Olamoth) – waarin het tijdruimte-energie-bewustzijn-continuüm is opgedeeld – rijmt de kabbalah/moderne magie zo goed met de ideeën uit de kwantumtheorie. Deze werden namelijk hoofdzakelijk gelanceerd en doorontwikkeld door wetenschappers van Ashkenazi komaf, tot en met de moderne versie van de golem toe: de kwantumcomputer.

 

2600 Jaar wurg-systeem en de erf-egregor

MAGUS Vuur & Aarde verscheen 5 jaar nadat ik in 2018 MAGUS Leer & Ritueel voltooide. Het was mogelijk al eerder verschenen en in een andere vorm, indien ik niet persoonlijk erg geraakt was door een aantal onacceptabele vormen van overheidsagressie, tijdens de wereldwijde implementatie van het Rockefeller LockStep-plan in 2020, 2021 en 2022 (bij de NOS, en alle andere Code van Bordeaux-schendende persredacties, bekend als de ‘covid-pandemie’).

De hogere politiek en haar gecorreleerde instrument, de massamedia, misbruiken doelbewust magische technieken, die iedereen die geen weet heeft van enkele metafysisch-psychologische kernbeginselen en methoden, ontglippen. En paradoxaal ontglippen deze kernbeginselen en methoden zelfs de employees die voor de massamedia werkzaam zijn, alsook een deel van de politici zelf. Ook filosofen en sociologen die zich kritisch uitten over wereldcoup van een aantal neoliberale kopstukken (Gates, Schwab, etc.) ontgaat wat er echt aan de hand is en hoe de krachten ontstaan die collectieve psychoses veroorzaken. Niemand van hen heeft zich bijv. afgevraagd waarom de Rockefellers hun LockStep-plan, dat ons twee jaar aan gijzelingen, discriminaties en repressies onderwierp, in de verleden tijd werd geschreven in 2010 terwijl het in 2020 werd uitgevoerd.

Eerlijke wetenschappers en journalisten zien en bekritiseren (alle goede intenties daargelaten) de symptomen, zonder hun vinger op de echte verborgen empowerment-mechanismen van repressiesystemen te leggen. Dat zijn namelijk niet allerlei cabal-clubjes achter de schermen, maar hun toegepaste psycho-metafysische wetten. Dit komt omdat magische wetmatigheden volledig buiten hun vakjargon en perceptiemodus vallen. Percepties vormen jargons (denk- en communicatieraamwerken) en alles wat incompleet aan een perceptiemodus is vormt dan een hardnekkige blinde vlek.

De voorganger van MAGUS Vuur & Aarde, MAGUS Leer & Ritueel, verscheen in 2018 als het eerste Nederlandstalige instructieboek voor mensen die, zonder de poespas van hiërarchische loges of clubjes, met klassieke westerse magie willen werken. MAGUS Leer & Ritueel gaat meteen naar de basis van de westerse magische traditie en breekt daarom ook met de door Groot-Brittannië gedomineerde ‘magie’ (Aleister Crowley, McGregor Mathers, Dion Fortune, en anderen), die de oude westerse magie onzinnig heeft gemixt met vrijmetselaar-achtige loge structuren. Deze structuren zetten beginnende geïnteresseerden in magie steevast op het verkeerde been, omdat ze totaal niets te maken hebben met de klassieke Europese magie, met haar wortels in Mesopotamië, Alexandrië, Arabische astromagie en – vanaf de verdrijving van Joden uit Spanje (11de, 12de eeuw en na 1492) en hun vestiging in Italië, Duitsland en Oost-Europa – ook in de kabbalah ma’asith (praktische kabbalah).

 

egregor en blinde vlek
Wanneer we ons eenmaal bewust blijven ontkoppelen van de egregors en de erf-egregor zakt het Systeem als een pudding in elkaar en ligt de hele toekomst weer voor ons, en onze kinderen open. © illustratie Benjamin Adamah 2024

 

De westerse magie is van oorsprong een voor iedereen toegankelijk open source systeem van oude waardevolle kennis. Overal hebben leiders van de staatsreligies daarom geprobeerd, doorgaans met succes, om deze kennis enkel en alleen voor de heersende elite te bewaren en deze te onthouden aan mensen zonder machtspositie. Deze actieve en gewelddadige repressie ging samen met het strategisch demoniseren van magie, waardoor magie onterecht een duister en spookachtig imago heeft gekregen.

De heksenverbrandingen in de late middeleeuwen en de vroege renaissance zijn daarvan het meest gruwelijke voorbeeld, maar lang niet het enige. 26 Eeuwen geleden werden in Perzië meer dan 600 priesters van de Oude Religie vermoord. Vanaf dat tijdstip begint de opmars van de staatsreligies (Zoroasterisme 2.0, Jodendom, Christendom, Islam en derivaten die dezelfde basis overnemen als bijvoorbeeld de Gnostici). De staatsreligies die zich vanuit het Midden-Oosten over Europa en de rest van de Aardbol verspreidden, bevatten de perfecte indoctrinatieformule voor piramidale, politieke repressie-systemen die een gesimuleerde (dus valse en tegennatuurlijke) werkelijkheid nodig hebben om te functioneren (en te overleven).

Zowel het respect voor de zichtbare natuur, als de wetten en kennis van de onzichtbare natuur, moesten ten bate van deze gesimuleerde werkelijkheid worden geamputeerd uit het alledaags bewustzijn van de nu ook spiritueel tot onderdaan gereduceerde burger/gelovige. Dit proces loopt door tot aan vandaag. Niet alleen heeft kennis van de onzichtbare natuur betrekking op bijvoorbeeld astrologie, Elementenleer, feng-shui, etc., maar ook op kruidenkennis. En iedereen weet hoe de Codex Alimentarius daar namens het farmaceutisch machtsbolwerk over denkt…

Wat is precies deze eerder aangekaarte indoctrinatieformule? Wat heeft deze formule te maken met de onderdrukking van magie, hekserij, sjamanisme (en autochtone religies – vaak afgedaan als neopaganisme) en waarom heeft men in Europa de magische kennis zo lang aan hiërarchische vrijmetselaarsachtige structuren gekoppeld? Waarom maakte men oude kennis ‘classified’, zoals de Jezuïeten bijvoorbeeld in China zoveel mogelijk werken over feng-shui hebben vernietigd, maar deze zelfde kennis heimelijk binnen hun eigen gelederen bleven bestuderen en toepassen? Net zoals in de 17de eeuw begonnen de Franse en Britse adel demonolatrie te perverteren met zwarte missen ter versterking van hun machtsposities.

De formule lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar herbergt een fatale blinde vlek in onze samenleving. Het is een complexe samenstelling die tot doel heeft elk individu, vanaf de eerste babykreet, te doordringen met een erf-egregor in plaats van een erfzonde. Dit streven is bedoeld om gedurende het hele leven een angstige en gefrustreerde status te handhaven, waarbij creativiteit en zelfexpressie maximaal worden verstikt. Heersers hebben er belang bij om een angstige en verzwakte bevolking te behouden. Om dit te bereiken, wordt, om enkele taoïstische termen te gebruiken, de ‘sjen-qi’ (enthousiasme, geestelijke energie) ondermijnd, samen met de ‘jing-qi’ (fysieke vitaliteit), en dit alles wordt gekatalyseerd door het vervuilen van de algehele ‘qi’ (de energie van de natuur), tegenwoordig op massieve schaal toegepast via chemische gifstoffen en microgolfstraling.

De erf-egregor-formule, bedoeld om de vitale natuurlijke werkelijkheid te bedekken met een gesimuleerde werkelijkheid – het speelveld van het Systeem – bestaat uit deze segmenten:

  1. De onvolmaakte wereld: Begin met een totaal nieuw concept dat overal wordt opgedrongen: ‘de onvolmaakte wereld’. Dit concept is een uitvinding van de Perzen rond 600 v.Chr. Daarvoor bestond het concept überhaupt niet. De Perzen, die de nieuwe patriarchale Zoroastrische religie aanhingen, waren monotheïstisch. Plato ondersteunde later dit concept met een verknipt stukje filosofie (wat het Systeem erg goed uitkwam). De hersenspoeling “hemel goed, aarde slecht” werd zo geboren en fundeerde een a priori negatieve levenshouding naar de wereld en de Aarde, met als doel dat mensen minder gehecht zouden raken aan het concrete hier en nu, simultaan met een erosie van zelfrespect.
  2. God de Vader: Monotheïstische patriarchale religies reduceren God (de alles doorstromende intelligentie van totaliteit) tot de karikatuur van God de Vader, waarbij spiritualiteit/het goddelijke eenzijdig transcendent wordt uitgelegd.
  3. Verbanning van de Godin: Het gevolg hiervan is dat de Godin, de immanente spiritualiteit (zoals die in animistische culturen bestond en bestaat), de Aarde en de natuurlijke werkelijkheid taboe worden. ‘God’ is niet in deze wereld, maar desondanks een Big Brother die in de gaten houdt of je niet tegen de administratieve regels ingaat van zelfbenoemde religieuze leiders, opgetekend in hun zelf opgestelde en geredigeerde ‘heilige geschriften’. Samen met de verbanning van de Godin verdwijnen het respect voor de natuur, de band met een voorheen in alles bezielde Aarde/wereld, het vitalisme en het genieten van het aardse leven. Deze indoctrinatie ging zover dat christenen zich eeuwenlang niet meer wasten.
  4. Schuld/verlossing-complex: De wereld is ‘onvolmaakt’ vanwege de ‘zonden’ van de eerste mensen (Adam & Eva) of een groep mensen (zoals in het zondvloed-verhaal). Omdat iedereen – volgens het staatsreligieuze dogma – van die eerste mensen afstamt, is iedereen ‘schuldig’ en moet iedereen boeten en lijden om nog een kans op ‘verlossing’ te krijgen. Het collectieve schuld/verlossing-complex en een duurzame bron van frustraties ontstaan, omdat alles wat met genieten te maken heeft als zonde wordt bestempeld, met name de normale seksualiteit van mensen. In onze tijd hebben banken, belastingdiensten en financiële NGO’s zoals Worldbank, IMF, enzovoort het ‘schuld en boete-stokje’ overgenomen van de kerken. Maar ook het WEF en WHO werken ermee: (“Je neemt die spuit voor de ander”….)
  5. Zondebokken: Dit kweekt een maatschappelijke ondertoon van opgekropte frustratie, agressie, depressie en dus een voorspelbare behoefte aan ‘zondebokken’, die als bliksemafleider voor het gevoel van verstikking gaan dienen. Europa had het vooral voorzien op Joden, vrouwen en allerlei etnische minderheden of mensen die anderszins religieus afweken van het Vaticaan. Deze ‘zondebok’ wordt alles toegedicht wat het gevolg is van het feit dat de massa weigert zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven en de eigen daden. Waarom zou je? ‘God’ heeft immers een eigen plan met iedereen en als je levend enkele Joden of vrouwen verbrandt, dan is er de optie Christus om je zonden te vergeven, al werden bijna alle Joden en vrouwen verbrand in naam van Christus en op aandringen van het Vaticaan. Tegenwoordig zijn er allerlei nieuwe variaties ‘zondebok’ op de markt zoals bijvoorbeeld de antivaxer en klimaatontkenner. Christus is een van de 16 Messiassen uit de Oudheid (zie Kersey Graves boek The World’s Sixteen Crucified Saviors).
  6. Messias-mythe: De Messias-mythe is, net als de Eindtijd, een uitvinding van de Perzen, die uiteraard direct gecorreleerd is aan deze Eindtijd, de straf voor de ‘zondig’ verklaarde mens. Alleen de variabele ‘Messias’, waar je tot Sint-Juttemis op mag wachten, kan je nog redden en iedereen die niet met deze collectieve waanzin meedoet (je doet het voor de ander), is natuurlijk een potentiële zondebok die op represailles kan rekenen zodra de onderbuikgevoelens gaan oplopen, door bijvoorbeeld een hagelbui, slechte zomer of de builenpest.
  7. De Duivel: Door op ‘God’ een lobotomie uit te voeren – waarbij er alleen een transcendente in de hemel en niet meer in de wereld op Aarde vertoevende God de Vader overblijft, die identiek wordt gemaakt aan het Goede – en simultaan de chthonische Godin wordt afgeschaft, ontstaat een tegenhanger ‘de Duivel’. En ook deze werd door de Perzen gecreëerd. [Dit religieus seksisme, het afschaffen van de Godin heb ik uitgebreid historisch belicht in mijn boek Vamachara uit 2012 en de uitvinding van Maria heeft dit niet kunnen rechttrekken]. Het vrouwelijke, vrouwen, het aardse, de nacht, de Maan, het sensuele en lichamelijke, worden vanaf dan geassocieerd met kwaad en de Duivel. Dit is eindeloos veel aangehaald door de heksenjagers als legitimatie voor hun vreselijke praktijken en dat vrouwen nog steeds zwaar onderbetaald worden ten opzichte van mannen, is eveneens een derivaat van deze oude hersenspoeling.
  8. Dualisme: De uitvinding van het dualisme-concept, waarbij een ‘goede God’ tegenover een ‘boze Duivel’ wordt gezet, is een ideaal concept om de correlatieve dialectiek om zeep te helpen tussen een expansieve mannelijke (vuur/lucht)-kracht en een contractieve vrouwelijke (water/aarde)-kracht, die alle Oude Religie kenmerkte. Ik kaartte al eerder aan waarom het opzetten van mensen tegenover elkaar twee egregors schept, die de eigenlijke vitale en actieve empowerment van de macht in stand houden.
  9. Volledige afhankelijkheid van autoriteiten: Met dit hele pretpakket uit 600 v.Chr. is het eindproduct een volledig ontwortelde, uit de natuur getrokken, tot onderdaan geïndoctrineerde ex-mens. Allerlei krankzinnige geboden en verboden zorgen ervoor dat frustratie, angst, depressie en agressie, chronisch worden gevoed. Er ontstaat een volledige afhankelijkheid van autoriteiten en een hogere macht, die volgens de ‘heilige geschriften’, opgesteld door deze zelfde autoriteiten, niet mogen worden tegengesproken omdat je daarmee immers ‘God’ zelf tegenspreekt (ketterij). Hierop is eindeloos vaak de doodstraf uitgesproken en uitgevoerd.
  10. Ontkoppeling van open source-spiritualiteit: Doordat de staatsreligies (zowel materieel als spiritueel) een fake-realiteit hebben gecreëerd met maar één ongrijpbare, onbenaderbare, niet in de wereld zijnde ‘God’, erodeert het millennia oude magio-religieuze contact met geestwezens (en eigen geestvermogens), die mensen kunnen helpen om hun eigen koers te bepalen. Als ik een kapotte stekkerdoos koop bij de HEMA, ruil ik deze om bij een van de kassameisjes die in het onderste echelon van de HEMA werken, in plaats van de leden van het HEMA-bestuur en de directie aan te spreken om de zaak recht te zetten. Staatsreligies hebben spiritueel de toegang tot de onderste spirituele echelons verboden om spirituele/magische zelfredzaamheid uit te bannen. Zo houden religieuze leiders hun grip op de massa en wordt er een ‘Berlijnse Muur’ opgetrokken tussen de oude immanent gerichte spiritualiteit, met haar rituelen die niet van magie te onderscheiden waren, en de hard-core anti-vitalistische transcendente staatsreligies met een gefingeerde “God”, die net zo onbereikbaar is als de CEO van een multinational. De kerstening van natuurvolken heeft slechts in enkele gevallen te maken gehad met iets anders dan het bovenstaande.

De staatsreligies (de naam zegt het al) zijn maar voor één ding uitgevonden: de mens te beroven van een authentiek natuurlijk contact met het spirituele en deze zo te bestoken met angst en schuld/verlossing-indoctrinaties dat ongeveer ieder van ons er nu epigenetisch mee belast is. Hierdoor belanden veel mensen vanaf hun kindertijd tot hun dood in een staat van bezetenheid, zonder ooit het leven te hebben geleid waarvoor ze bestemd waren: hun eigen leven. En zonder ooit de echte werkelijkheid te hebben gezien.

 

Magie, astrologie en systeempolitiek

Binnen bovenstaande strekking zien we dat het van cruciaal belang is dat de autochtone, cyclische religieus polytheïstische bedreven spiritualiteit, met haar God, Godin en scala aan natuur-intelligenties, werd uitgeroeid en vervangen door administratief piramidaal geregisseerde monotheïstische staatsreligie, die de inherente monocultuur over zoveel mogelijk werelddelen verspreidde. Deze uitrol gebeurde simultaan met de geopolitieke ambities van allerlei heersers. Europa was ook polytheïstisch. Zowel de Germanen, als Kelten, als Basken, Slaven en Zuid-Europeanen vereerden bomen, heilige natuurlocaties en allerlei tussenwezens, naast veelal chthonische godheden (zie mijn serie Spirit Beings in European Folklore). Zelfs het Midden-Oosten was polytheïstisch en daarnaast astrolatrisch.

Astrolatrisch wil zeggen dat astrologie en religie volledig gefuseerd zijn. Deze fusie is nog steeds zichtbaar in de namen van onze planeten, Mars, Jupiter, Venus, enzovoort, en hun weerslag in de benamingen voor de dagen van de week (Zaterdag/Saturnus, enzovoort). Een belangrijk deel van wat de westerse magie zou worden, heeft haar roots in de astrolatrische religies van het Midden-Oosten. Pas in de renaissance verwatert die link enigszins, zonder ooit geheel te verdwijnen. De van ketterij beschuldigde arts, magiër, astroloog en filosoof Pietro d’Abano (1257 – 1316) legde daar bijvoorbeeld nog grote nadruk op. Astrologie is in spiritueel opzicht een polytheïstisch systeem, dat aantoonbaar een directe koppeling maakt tussen transcendent en immanent. Kort door de bocht kun je de astrologie vergelijken met wit licht dat door een prisma valt en het kleurenspectrum laat zien. De zodiak representeert de verschillende kleuren/lichtfrequenties als afzonderlijke psychosferen. Deze worden bij iedereen net iets anders geactiveerd op het geboortemoment al naar gelang de actuele planeetstanden op dat moment.

Astrologie leidt tot verwoestende inzichten inzake de staatsreligies. Het christendom is astrologisch bijvoorbeeld een amalgaam van de negatieve aspecten van Steenbok (sober, conservatief, schuld en angst-complexen, geen zelfreflexie), Vissen (lijden, het aardse afwijzen, antivitalisme, zelfwegcijfering, onhygiënisch zijn), Boogschutter (piramidale machtssystemen, hypocrisie), Maagd (onderdanigheid, blinde gehoorzaamheid en redeloze nederigheid) en Schorpioen/Kreeft (seksueel kindermisbruik). Fragmentarisch komt de positieve kant van Vissen (mededogen, opoffering, empathie) doorschemeren via het “patent” dat deze staatsreligie legt op eigenschappen die als normaal menselijk mogen worden verondersteld en geen upgrade ontvangen door de koppeling aan een religie. De positieve kant van Maagd is niet blinde gehoorzaamheid of onderdanigheid, maar positief bijdragen aan de samenleving door juist je eigen kernkwaliteiten tot bloei te laten komen en goed voor je lichaam te zorgen. De positieve Steenbok is eerlijk zelf verantwoording nemen voor je daden en in de aardse realiteit staan. De positieve Boogschutter is vrijheidslievend en gek op natuur en zelfontwikkeling. De positieve Schorpioen is teder, moedig en confronterend eerlijk. De positieve Kreeft is beschermend voor het jonge leven.

Van wat je een natuurlijk en universeel (astrolatrisch) spiritueel systeem kunt noemen, en wat dan ook voor veel oudere volken het primaire spirituele referentiekader werd, blijft bij het christendom alleen een verminkt en geperverteerd segment over. Van de zes eerder genoemde tekens van de zodiak worden van vooral de negatieve kanten belicht, terwijl er zes andere tekens volledig worden genegeerd, die echter wel inherent deel blijven uitmaken van ieders leven via de geboortehoroscoop.

Deze bron van tegennatuurlijkheid en daarmee van frustratie is zeer waardevol voor de doelstelling van het Systeem. En dus keert de bijbelpolitiek zich niet alleen tegen “hekserij” en kruidenkennis (in de Septuagint), maar ook tegen astrologie.

De Joodse leer gaat hierin nog veel verder. De 613 Mitzwot, geschreven in de derde eeuw, vormen de belangrijkste dagelijkse richtlijn binnen de Joodse religie. De Mitswot bestaan uit 248 geboden en 365 verboden. In die tijd was magie ongeveer de volkssport nummer 1 onder de Joodse bevolking. Met als direct gevolg dat een relatief absurd groot aantal van de verboden (45! – ruim 12%) in de Mitzwot direct of bijna direct betrekking heeft op het verbod op omgang met wezens (Kanaänitische afgoden, geesten, enzovoort) die niet de ene grote onnoembare god (YHWH) zijn. Ook astrologie en magie zijn hier uiteraard zeer uit den boze.

Alleen de Islamieten, waarbij in de Koran zelfs openlijk een positie aan de Djinns wordt toegekend als “wezens van rookloos vuur”, welke als even echt wordt beschouwd als wij mensen, hebben minder moeite met in ieder geval de astrologie. Het zijn vooral de Arabieren die na de verwiskundiging van de astrologische systematiek het stokje overnemen, en de Middeleeuwen kennen veel publicaties van beroemde Arabische astrologen.

Tot slot zijn de Mitswot er niet helemaal in geslaagd de astrologie te verbannen, “Mazzal tov” is een Hebreeuwse uitdrukking die inderdaad wordt gebruikt om iemand geluk te wensen. Het woord “mazzal” verwijst naar het begrip ‘lot’ of ‘sterrenbeeld’ in het Hebreeuws. “Tov” betekent ‘goed’. Dus, “mazzal tov” kan worden vertaald als “goed lot” of “goed gesternte”. Het wordt traditioneel gebruikt om felicitaties uit te drukken bij positieve gebeurtenissen zoals bruiloften, geboortes, en andere vreugdevolle momenten in het leven van iemand anders. Het heeft inderdaad een associatie met geluk en positieve wensen. Ook de magie overleefde juist in de Joodse gemeenschappen onder de eerder in deze tekst aangekaarte naam kabbalah ma’asith (praktische kabbalah) en werd vooral door gespecialiseerde rabbijnen en de elite beoefend in weerwil van de geboden. Het zijn hun geschriften die door geleerden als Pietro d’Abano, Johannes Trithemius, Agrippa von Nettesheim, Johannes Faustus, e.a. worden opgepikt, om de grondleggers van de dan vereuropeeste westerse magie te worden.

 


MAGUS Vuur & Aarde is verkrijgbaar via https://vamzzz.com/product/magus-vuur-aarde/

De eerstvolgende workshopserie Klassieke Westerse Magie vindt plaats in De Roos, Amsterdam op de zaterdagen zaterdag 5, 12, 19 en 26 oktober 2024. Meer informatie daarover vind je hier: https://www.adamah.nl/index.php/2023/11/14/workshops-klassieke-westerse-magie-in-de-roos-amsterdam-2024/

Tot en met 31 Juli 2024 geldt de vroegboek-korting van 75,- euro.